Menu rozwijane

24 czerwca 2022

– Wolontariusz to ktoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia i oczekiwania osobistych profitów, angażuje się w pracę na rzecz innych osób, na rzecz wspólnoty, której czuje się częścią, i na rzecz fundamentalnych, łączących ludzi wartości – podkreślił Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników i organizatorów Gali IV Forum Wolontariatu.

List Prezydenta odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Jacek Siewiera.

– Działalność wolontariacka wykracza poza więzi rodzinne czy koleżeńskie, które uważamy za najbliższe i zobowiązujące z samej swej natury, a skierowana jest po prostu do naszych bliźnich, do ludzi potrzebujących naszej solidarności, empatii i pomocy. Każdy taki gest jest ogromnie cenny, ale jeszcze cenniejsza jest gotowość do stałego, długoterminowego zaangażowania – zaznaczył Prezydent.

Andrzej Duda wskazywał, że wyzwania, przed którymi ostatnio zostaliśmy postawieni, potwierdziły, że w polskim społeczeństwie jest mnóstwo dobrej energii i woli pomagania. Dodał, że tak było podczas pandemii i tak jest również teraz, kiedy rozgrywa się dramat Ukrainy napadniętej przez rosyjskich najeźdźców.

– Miliony Polaków stały się wolontariuszami, niosąc pomoc naszym ukraińskim sąsiadom dotkniętym wojenną pożogą oraz otaczając troskliwą opieką ukraińskich uchodźców wojennych – podkreślał Prezydent, dziękując wszystkim zaangażowanym w pomoc.

Minister Jacek Siewiera oraz Premier Prof. Piotr Gliński wręczyli nagrody laureatom w Konkursie Wolontariusz i Koordynator Roku Korpusu Solidarności.

Forum Wolontariatu to coroczne ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie w ramach Korpusu Solidarności skupiający ludzi chcących pomagać systematycznie i długoterminowo.

Korpus Solidarności jest pierwszym w Polsce wieloletnim rządowym programem wolontariatu długoterminowego. Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, a instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wolontariuszom Korpusu bliskie są ideały zapisane w Karcie Wartości jak uczciwość, odpowiedzialność, dbałość o dobro wspólne szacunek koleżeńska postawa, patriotyzm, solidarność i rozwój.

Program Korpusu Solidarności tworzy społeczność wolontariuszy długoterminowych, których liczba w roku 2030 sięgnie 40 tysięcy.

Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
Belweder | Gala IV Forum Wolontariatu
01__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB2_3366.jpg
02__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB2_3387.jpg
03__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB2_3392.jpg
04__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB1_1679.jpg
05__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB2_3408.jpg
06__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB1_1692.jpg
07__Jacek_Siewiera_forum_wolontariatu_20220624_MB2_3446.jpg