03 lipca 2019

Minister Adam Kwiatkowski podczas konferencji „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

Minister Adam Kwiatkowski podczas konferencji „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

Minister Adam Kwiatkowski podczas konferencji „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

Minister Adam Kwiatkowski podczas konferencji „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

BELWEDER I Konferencja „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”

o559524145.jpg
o369795029.jpg
o24822644.jpg
o2009753395.jpg
o1156331558.jpg
o1625702580.jpg
o1735159622.jpg
o179420129.jpg
o761437202.jpg
o2012671273.jpg
o874428774.jpg
o2054160609.jpg
o584399786.jpg
o744468698.jpg
o1629114745.jpg
o687592185.jpg

Jak wspierane są dziś startupy i jakiego wsparcia ze strony państwa potrzebują – o tym dyskutowano dziś w Belwederze podczas konferencji „Finansowanie i rozwój startupów w Polsce” w ramach prezydenckiego projektu „Startupy w Pałacu”. Organizatorami konferencji były Kancelaria Prezydenta RP oraz „Dziennik – Gazeta Prawna”.

Spotkanie otworzył Sekretarz Stanu Adam Kwiatkowski, następnie odbyły się trzy panele dyskusyjne m.in. Strach i nadzieja – stosunek wielkich korporacji do środowiska startupów.

Konferencja: Jakiego wsparcia potrzebują startupy? - zdjęcie w treści artykułu

Konferencja: Jakiego wsparcia potrzebują startupy? - zdjęcie w treści artykułu nr 1

„Startupy w Pałacu” to uruchomiona w 2016 r. przez Prezydenta Andrzeja Dudę inicjatywa, wspierająca innowacyjne polskie firmy w poszukiwaniu możliwości rozwoju, w tym ewentualnych inwestorów, partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu.  Z udziałem Prezydenta odbyły się dotąd cztery konferencje:

Innowacyjna gospodarka i wsparcie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Prezydenta Andrzeja Dudy. W maju tego roku powołał on Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP – forum konsultacyjno-doradcze, do którego zaproszono wybitnych praktyków biznesu, naukowców i prawników. W tym gronie znalazł się też przedstawiciel środowiska startupowego z firmy Photon Entertainment (twórca i producent pierwszego na świecie interaktywnego robota edukacyjnego dla dzieci, który rozwija się wraz z dzieckiem), który w 2018 r. otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii specjalnej Startup_PL.