Menu rozwijane

28 maja 2022

Do Organizatorów i Uczestników

Jubileuszu 30–lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów

 

Szanowni Państwo!

Ogrom pracy, którą wkładają Państwo codziennie w usprawnianie funkcjonowania polskich samorządów i poprawę jakości życia na wsi, jest nie do przecenienia. To praca wymagająca olbrzymiego zaangażowania i odpowiedzialności. Każdego dnia w swoich sołectwach realizują Państwo liczne działania mające realny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Integrują i aktywizują Państwo sąsiadów, będąc ich liderami. Budują Państwo wspólnotę wokół inicjatyw i projektów, które mają służyć rozkwitowi małych ojczyzn. Dzięki Państwa kreatywności każdego roku powstają tysiące wartościowych wydarzeń. Państwa niestrudzona aktywność zmienia oblicze polskiej wsi, wsi nowoczesnej i zmodernizowanej, wsi z wysoką świadomością społeczną jej mieszkańców i szerokim dostępem do bieżących usług. Za to wszystko, proszę przyjąć słowa mojego szczerego uznania i wdzięczności.   

Szanowni Państwo,

Z okazji 30–lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów pragnę życzyć wielu lat powodzenia w działalności na rzecz rozwoju organizacji, dzięki której reprezentowane są Państwa wspólne społeczne i prawne interesy. Życzę, by Państwa codzienne zaangażowanie obfitowało w wiele sukcesów, a każdemu z Państwa osobno pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Dzisiejsze uroczyste spotkanie niech będzie dla Państwa sposobnością do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i zastanowienia się nad tym, co czeka Państwa Stowarzyszenie w przyszłości w warunkach szybko przeobrażającego się środowiska i dynamicznych zmian społecznych. Wierzę, że świetnie poradzą sobie Państwo z wyzwaniami stojącymi przed polską wsią, bo są Państwo jej najlepszymi przedstawicielami.