Menu rozwijane

15 czerwca 2016
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
Prezydent RP na Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)
o927117351.jpg
o501397507.jpg
o554964563.jpg
o299493770.jpg
o1383324044.jpg
o525788779.jpg
o1416999277.jpg
o2132576084.jpg

 - To spotkanie tych, którzy stanowią sól ziemi polskiej gospodarki, którzy po 89 roku, po przemianach ustrojowych wzięli sprawy w swoje ręce, uwolnili swój potencjał i swoją kreatywność, a także wolę rozwijania nie tylko samych siebie, ale także Rzeczypospolitej – mówił w  środę prezydent Andrzej Duda, otwierając w Pałacu Prezydenckim Kongres Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

- Polska jest Państwu ogromnie wdzięczna -  podkreślił prezydent.

Prezydent zaznaczył, że sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to 99,8 procent wszystkich przedsiębiorstw istniejących w naszym kraju, co stanowi w zasadzie cały sektor polskiej gospodarki.

- To Państwo generujecie dwukrotnie większy wkład do PKB niż duże przedsiębiorstwa, zatrudniacie większość ludzi pracujących zatrudnionych w naszym kraju – podkreślił.

Prezydent zauważył, że znajdujemy się w momencie szczególnym, bo jak mówi wielu ekspertów z zakresu ekonomii, gospodarki, Polska nie jest jeszcze w pułapce średniego dochodu, ale jest tą pułapką bardzo zagrożona.  Dodał, że zasadniczym pytaniem jest: „co zrobić, abyśmy w tę pułapkę nie wpadli”. - Co zrobić, aby Polska w sensie gospodarczym, aby nasz rynek ruszył w sposób zdecydowany do przodu, abyśmy szybciej się rozwijali ? - pytał prezydent.

Jego zdaniem, najprostszym rozwiązaniem jest uwolnienie i wykorzystanie naszego narodowego potencjału „przedsiębiorczości, kreatywności”. - Czyli tego wszystkiego, co do tej pory budowało nasz potencjał gospodarczy - dodał prezydent.

Zwrócił uwagę, że były podejmowane różne próby deregulacji, które miały pobudzić wykorzystanie naszego potencjału. - Jedne rozwiązania były lepsze, drugie były gorsze. Fakt jest faktem, że dziś przedsiębiorcy z państwa sektora narzekają (...) na kilka stałych elementów - zaznaczył.

Wymienił tu zbytnie zbiurokratyzowanie, nierówność na rynku (m.in. faworyzowanie wielkich korporacji i firm zagranicznych), zbyt skomplikowane procedury administracyjne, czy brak jasnych regulacji podatkowych. - To cały szereg tych elementów, o których dziś mówi się, że przeszkadzają w prowadzeniu działalności gospodarczej - podkreślił, dodając, że takie działania mogą małego przedsiębiorcę po prostu zniszczyć.

Zdaniem prezydenta "bez wątpienia istnieje potrzeba uproszczenia i doprecyzowania procedur podatkowych, procedur kontrolnych". - Tak, aby przedsiębiorcy nie mogli być gnębieni przez kontrole - mówił.

Jak stwierdził, potrzeba dwóch grup działań, które temu zapobiegną. - Z jednej strony działania o charakterze stymulującym, pomagającym, czyli pewne plany, projekty o charakterze gospodarczym, które spowodują, że otworzą się większe możliwości inwestycyjne (...) - powiedział. - Druga strona medalu to jest poprawienie warunków prawnych funkcjonowania polskiego rynku gospodarczego, zwłaszcza w odniesieniu do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - dodał.

Wskazał tu na ogłoszony przez rząd pierwszy pakiet uproszczeń dla przedsiębiorców, m.in. dotyczący uproszczenia procedur administracyjnych. - Mam nadzieję, że zmiany te, przemyślane i wprowadzone w sposób rozsądny, będą (...) pomagały państwu w funkcjonowaniu – mówił Andrzej Duda do uczestników środowego kongresu.

Jego zdaniem wsparciem dla przedsiębiorców jest też funkcjonujący od kwietnia br. program Rodzina 500 plus. - Rodziny, które otrzymują to wsparcie ze strony państwa (...) wydają te pieniądze i one wracają na rynek, a dzisiaj większość tego rynku to mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - podkreślał.

Podczas wystąpienia prezydent Duda zadeklarował też, że ze wszelkich sił będzie promował rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz odnowi Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. - Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę się starał ze wszelkich sił nie tylko państwu pomagać, ale przede wszystkim promować rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Ogromnie mi zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z naszego kraju, żeby młodzi ludzie tutaj uwalniali swój potencjał, tutaj uwalniali swoją kreatywność - mówił.

Andrzej Duda zapowiedział, że będzie promował m.in. małe centra wynalazczości, tzw. startupy. - Zrobimy kongres gospodarczy jeszcze w tym roku, będą wybierani przez kapitułę liderzy wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, będą nagradzani, będzie to też okazja do dyskusji - zapowiedział prezydent.

- Chciałbym, abyśmy promowali wolność gospodarczą, samodzielność, kreatywność, to co jest dzisiaj najważniejsze dla polskiej gospodarki, to co jest naszym wielkim potencjałem, bo my Polacy jesteśmy narodem zdolnym, odpowiedzialnym, tylko musimy mieć dobre warunki do rozwoju - stwierdził.

- Żyjemy w zglobalizowanym świecie, który jest zdominowany przez wielkie korporacje. Mały, mikro, średni przedsiębiorca nie ma szans w starciu z wielką korporacją i to wszyscy wiemy doskonale, więc chociażby kwestia ochrony antymonopolistycznej, która powinna być dobrze regulowana i egzekwowana przez państwo, także jest wielkim zadaniem - wskazał prezydent.

Jak ocenił, wpływ państwa na funkcjonowanie rynku gospodarczego jest potrzebny. Ale - zastrzegł - ten wpływ powinien być ujmowany i realizowany umiejętnie.

Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Uczestnicy rozmawiali nt. barier rozwoju, reprezentatywnej organizacji małych i średnich przedsiębiorstw, roli lokalnych organizacji przedsiębiorców oraz sukcesach polskiej gospodarki w wybranych branżach. W kongresie uczestniczyli prezydenccy ministrowie Maciej Łopiński i Andrzej Dera. (inf. własna, PAP)