Menu rozwijane

22 listopada 2017

Tężnie w Ciechocinku, Kopiec Kościuszki w Krakowie, zespół pałacowo-ogrodowy Nieborów i Arkadia czy Stadnina Koni w Janowie Podlaskim - m.in. te obiekty zostały, decyzją Prezydenta RP, wpisane na listę Pomników Historii. 

Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda powiedział, że uroczystość dzięki ogromnemu wsparciu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego "daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy - że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową, istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę".

- Cieszę się, że dzisiaj kolejnych nowych 11 obiektów do tej listy dołączy, 12 obiekt to rozszerzenie obiektu już wpisanego na tą listę - dodał Prezydent.

Dotychczas lista ta liczyła 70 obiektów. (KP)

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 6

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 7

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 8

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 9

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 10

Ponadto istniejący już Pomnik Historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego” został rozszerzony o założenie Archikatedry pw. Chrystusa Króla. Obecna nazwa tego Pomnika Historii brzmi:

Nowe Pomniki Historii - zdjęcie w treści artykułu nr 11

Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Formuła ta funkcjonuje od 1994 r. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę Pomników Historii podejmuje prezydent. Obecnie jest to 70 zabytków szczególnej rangi, w tym Kraków - jako historyczny zespół miasta, Biskupin – jako rezerwat archeologiczny, Częstochowa – z zespołem klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze, a także Grunwald – jako pole bitwy, Wieliczka – kopalnia soli oraz Frombork – z zespołem katedralnym.

Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny (1)
Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny (2)
Gdańsk-Oliwa - zespół pocystersko-katedralny (3)
Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym (4)
Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem (5)
Szalowa – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (6)
Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy (7)
Radruż – zespół cerkiewny (8)
Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny (9)
Kielce – dawny pałac biskupów i katedra (10)
Janów Podlaski – stadnina koni (11)
Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły (12)
o1941365252.jpg
o1839662115.jpg
o1933756822.jpg
o519083316.jpg
o710987517.jpg
o2074354759.jpg
o444044985.jpg
o1519898757.jpg
o967116944.jpg
o324833957.jpg
o589084146.jpg
o1434921756.jpg