Menu rozwijane

15 grudnia 2021

Dnia 14 grudnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

– Ustawę z dnia 29 października  2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.