Menu rozwijane

01 lutego 2022

Posiedzenie – realizowane z powodu COVID–19 w formie hybrydowej – poświęcone zostało na omówienie sytuacji na rynku pracy po dwóch latach pandemii. 

– Nasze działania i rozwiązania, tarcze antykryzysowe, które wprowadzaliśmy, służyły ratowaniu gospodarki i miejsc pracy. W ogromnym stopniu się to udało, to jest wielki sukces – powiedział Prezydent Andrzej Duda, otwierając spotkanie.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

W spotkaniu wzięła udział m.in. Bogna Janke, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a także szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno–Gospodarczych.

Do najważniejszych kompetencji Rady Dialogu Społecznego należy opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Ministrów, prawo do przygotowania wspólnych (pracowników i pracodawców) projektów założeń i projektów aktów prawnych oraz uprawnienie do wystąpienia do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (1)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (2)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (3)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (4)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (5)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (6)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (7)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (8)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (9)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (10)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (11)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (12)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (13)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (14)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (15)
Pałac Prezydencki | Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego (16)
01__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK018904.jpg
02__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK018915.jpg
03__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK028435.jpg
04__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK018992.jpg
05__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK018969.jpg
06__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019018.jpg
07__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019033.jpg
08__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK028509.jpg
09__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019055.jpg
10__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK028526.jpg
11__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019066.jpg
12__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK028551.jpg
13__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019077.jpg
14__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK028639.jpg
15__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019109.jpg
16__Andrzej_Duda_Rada_Dialogu_Spolecznego_20220201_PK019126.jpg