Menu rozwijane

15 lutego 2022

Polska wobec sytuacji na Ukrainie to temat zwołanego przez Prezydenta RP posiedzenia Rady Gabinetowej. Stanowisko UE i NATO musi być jednolite. Wszyscy powinniśmy stać przy Ukrainie – podkreślał Andrzej Duda podczas późniejszej wypowiedzi do mediów.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez Prezydenta posiedzenie Rady Gabinetowej. Posiedzenie miało charakter niejawny. Delegacji rządowej przewodniczył Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Kaczyński.

Omówiono różne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, stan przygotowania służb państwowych do zmieniającej się sytuacji; działania dyplomatyczne na szczeblu prezydenckim i rządowym. Premier i ministrowie przedstawili raport z działań resortów.

– Zwiększa się obecność NATO na naszym terytorium. Jestem zadowolony ze wzmocnienia wschodniej flanki. Sojusz się nie wycofuje. Z satysfakcją przyjmuję przybycie wojsk amerykańskich i brytyjskich. Proszę o życzliwość wobec nich – mówił Prezydent.

– Obywatele mogą czuć się bezpiecznie; w każdym przypadku będzie odpowiednia reakcja. Potrzebna jest nam jedność i trzeba o nią zabiegać, także jedność międzynarodowa – podkreślał Andrzej Duda i dodał: Ukraina powinna sama decydować o tym, do jakich organizacji chce należeć. Nie wolno się zgodzić na to, aby suwerenność ukraińska była naruszana.

CAŁA WYPOWIEDŹ >>

– Staramy się odbywać konsultacje wszędzie gdzie możemy. W najbliższych dniach odbędę szereg rozmów z innymi prezydentami – zapowiedział Prezydent RP. ZOBACZ RELACJĘ Z OSTATNIEJ OFENSYWY BEZPIECZEŃSTWA PREZYDENTA >>>
ENGLISH VERSION >>

Ze strony Kancelarii Prezydenta RP w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczyli: Szef KPRP minister Grażyna Ignaczak–Bandych, szef BBN Paweł Soloch i prezydenccy ministrowie: Małgorzata Paprocka i Wojciech Kolarski.


Na mocy art. 141 Konstytucji, w sprawach szczególnej wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta.

Decyzję o zainicjowaniu oraz przeprowadzeniu wspólnego posiedzenia, podejmuje wyłącznie Prezydent, gdy uzna, że jakaś konkretna sprawa (lub sprawy) jest na tyle istotna, że stanowi sprawę szczególnej wagi.

Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (1)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (2)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (3)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (4)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (5)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (6)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (7)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (8)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (9)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (10)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Rady Gabinetowej (11)
Pałac Prezydencki | Briefing prasowy Prezydenta (12)
01__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_JSZ_6404.jpg
02__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_JS__9715.jpg
03__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_JSZ_6410.jpg
04__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_JSZ_6419.jpg
05__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_MBO15659.jpg
06__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_MBO28711.jpg
07__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_MBO15700.jpg
08__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_MBO28691.jpg
09__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_MBO28740.jpg
10__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_MBO15636.jpg
11__Andrzej_Duda_Rada_Gabinetowa_20220215_JS__9752.jpg
003_Andrzej_Duda_briefing_po_Radzie_Gabinetowej_20220215_JS__9851.jpg