Menu rozwijane

29 maja 2018
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Uroczysta prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
o1520027256.jpg
o1792143758.jpg
o1410126082.jpg
o1928183835.jpg
o955726777.jpg
o685007270.jpg
o81221840.jpg
o577926356.jpg
o1655651591.jpg
o1907338475.jpg
o928794032.jpg
o2001005723.jpg
o944547334.jpg
o546386303.jpg
o159200230.jpg
o765521172.jpg
o1873576500.jpg
o1819073013.jpg
o827020558.jpg
o1148996726.jpg
o2052758719.jpg
o30161428.jpg

- Chciałbym, żeby czcionka Brygada 1918 stała się dla nas przedmiotem dumy, także na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Chciałbym, żebyśmy jej używali  - podkreślił Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystej prezentacji zdigitalizowanej wersji czcionki. Zapowiedział, że czcionka Brygada 1918 będzie stosowana w Kancelarii Prezydenta.

BRYGADA 2018 do pobrania >>>

Prezydent wspomniał, że czcionka została zaprojektowana najprawdopodobniej w 1928 r., pewnie także nigdy nie była nigdzie szerzej wykorzystana; odnaleziona po II wojnie światowej w odlewni Idźkowskiego, sprawdzona przez ekspertów i przebadana. Jak zaznaczył, została uznana za istotny dorobek artystyczny, za piękny symbol odrodzonej Rzeczypospolitej, która wtedy właśnie - w 1928 r. - wchodziła w okres swojego dynamicznego rozwoju.

Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 - zdjęcie w treści artykułu

Andrzej Duda zapewnił też, że dokumenty w Kancelarii Prezydenta, np. dyplomy i inne oficjalne druki będą pisane właśnie tą czcionką. - Chciałbym, żeby były nią także pisane prace licencjackie, prace magisterskie, doktorskie, żeby były pisane książki, żeby ta czcionka zaistniała w naszej polskiej rzeczywistości jako wielki dorobek - podkreślił.

Prezydent ma nadzieję, że czcionka Brygada 1918 upamiętniająca Legiony Marszałka Józefa Piłsudskiego, upamiętniająca II RP, wejdzie do powszechnego użycia i stanie się polską czcionką w Wordzie i innych programach, w których edytujemy pisma.

Dziękował wszystkim zaangażowanym w pracę nad czcionką.

Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Font Brygada jest polskim darem dla wszystkich użytkowników pism komputerowych. Jego powszechne udostępnienie znacząco zbiega się z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Znaczenie ma nie tylko nazwa odwołująca się do Brygad Legionów Józefa Piłsudskiego, które wywalczyły niepodległość. Badania nad pochodzeniem kroju pisma o nazwie Brygada pokazały jego związek z historyczną potrzebą posiadania narodowego pisma, po scaleniu ziem polskich z trzech zaborów, gdzie posługiwano się dotąd cyrylicą, gotykiem i innymi pismami bez polskich znaków diakrytycznych.

Font Brygada jest pismem cyfrowym, którego fizycznym źródłem jest zespół matryc do odlewania czcionek metalowych, które pochodzą z zamkniętej w latach 90-tych XX wieku Odlewni Czcionek w Warszawie przy ul. Rejtana 16.

(KG)

Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 - zdjęcie w treści artykułu nr 4