Menu rozwijane

14 czerwca 2022

Prezydent RP Andrzej Duda przyłączył się do obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy – święta wszystkich osób, którym bliska jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi.

14 czerwca obchodzone jest święto Honorowych Dawców Krwi. Na całym świecie żyje kilkadziesiąt milionów osób, które bezinteresownie dzielą się najcenniejszym darem – krwią, by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami. W Polsce grupa Honorowych Dawców Krwi liczy ponad 600 tys. osób. Wydarzenie zostało ustanowione w 2004 r. z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia i jest wyrazem uznania dla osób, które każdego dnia pokazują, że tętni w nich dobro.

By podkreślić, jak ważną rolę pełnią Honorowi Dawcy Krwi, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 czerwca 2022 r. przed Pałacem Prezydenckim stanął mobilny punkt pobierania krwi.

Jako pierwszy krew oddał Andrzej Duda. W jego ślady poszedł Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Wojciech Kolarski, a następnie chętni pracownicy Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Obsługi KPRP oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

Warszawa | Prezydent wziął udział w akcji oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (1)
Warszawa | Prezydent wziął udział w akcji oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (2)
Warszawa | Prezydent wziął udział w akcji oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (3)
Warszawa | Prezydent wziął udział w akcji oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (4)
Warszawa | Prezydent wziął udział w akcji oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (5)
Warszawa | Akcja oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (6)
Warszawa | Akcja oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy (7)
01_PAD_Krwiobus_20220614_275A6089.jpg
02_PAD_Krwiobus_20220614_275A6136.jpg
03_PAD_Krwiobus_20220614_275A6212.jpg
04_PAD_Krwiobus_20220614_JS__6251.jpg
06_PAD_Krwiobus_20220614_JS__6284.jpg
05_PAD_Krwiobus_20220614_JS__6260.jpg
07_PAD_Krwiobus_20220614_KG026480.jpg

  Pamiętajmy o tym, że nasza krew może uratować życie innych – przypomniał Andrzej Duda. 

Prezydent zaznaczył, że w czasie wakacji zapotrzebowanie na krew jest większe, ale – jak dodał – krew warto oddawać regularnie.

WYPOWIEDŹ W CAŁOŚCI >>

W wydarzeniu wzięli również udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska oraz Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi, które było współorganizatorem akcji.

Może Cię zainteresować Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Krew ratuje zdrowie i życie i tak niewiele potrzeba, aby nieść pomoc potrzebującym. Każdy z nas posiada ten drogocenny dar, który może bezinteresownie przekazać innym. Wystarczy udać się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jego Oddziału Terenowego bądź na wyjazdową akcję pobierania krwi, aby włączyć się w realizację szczytnego celu i pokazać, że:

Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro.

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy od 15 marca br. działa baza osób gotowych oddać krew, do której mogą się zgłaszać osoby chętne, aby oddać krew.

Akcja oddawania krwi pod Pałacem Prezydenckim jest częścią projektu „Zdrowe Życie”, zainaugurowanego przez Prezydenta RP 3 czerwca br.