Menu rozwijane

14 listopada 2019
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (1)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (2)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (3)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (4)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (5)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (6)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (7)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów (8)
o1465771541.jpg
o303580152.jpg
o111490323.jpg
o928072329.jpg
o110521225.jpg
o676538977.jpg
o2000754088.jpg
o2065650975.jpg

Prezydent Andrzej Duda desygnował dziś Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów i powierzył mu misję tworzenia nowego rządu.

Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta podczas desygnowania Mateusza Morawieckiego na Premiera – Panie Premierze, cieszę się, że mogę Panu dzisiaj powierzyć tę tekę. Bardzo dziękuję za konsultacje, zwłaszcza te wczorajsze – długie, ale ciekawe i mam nadzieję pożyteczne zarówno dla mnie z punktu widzenia naszej przyszłej działalności, jak i przede wszystkim także dla Pana Premiera – podkreślił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, i dodał: Mam nadzieję na dalszą współpracę; mamy absolutnie wspólną wizję rozwoju Polski i priorytetów, które powinny być zrealizowane.

________

Może Cię zainteresować Prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów [PL/ENG] Inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu RP [PL/ENG] Zgodnie z wymogami konstytucji, Mateusz Morawiecki złożył dymisję swego poprzedniego rządu na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu w miniony wtorek. Jeszcze tego samego dnia Andrzej Duda tę dymisję przyjął.

Od tego momentu ustawa zasadnicza wyznacza Prezydentowi 14 dni na powołanie Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów. Gdy zostaną powołani i Prezydent odbierze od nich przysięgę, Premier ma kolejne 14 dni na przedstawienie Sejmowi programu działania Rady Ministrów (w postaci exposé) z wnioskiem o udzielenie nowemu rządowi wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.