Menu rozwijane

21 lutego 2016
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
Objęcie przez Prezydenta RP Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju
o701530631.jpg
o2028586494.jpg
o1798908839.jpg
o1854339908.jpg
o1380066779.jpg
o274487208.jpg
o796348097.jpg
o1133120922.jpg
o1703633828.jpg
o1658280014.jpg
o2110903868.jpg
o654508167.jpg
o128901610.jpg
o2000313591.jpg
o400964838.jpg
o285308569.jpg
o953882317.jpg
o2143463683.jpg
o1085536371.jpg
o769770091.jpg
o877444760.jpg
o1204087857.jpg
o1816113251.jpg
o1899034416.jpg
o1905844443.jpg
o1869494444.jpg
o895497760.jpg
o1249316601.jpg

Harcerze zawsze stali na straży ojczyzny, nigdy nie wahali się stanąć w jej obronie - mówił w niedzielę w Warszawie prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości objęcia honorowego protektoratu nad polskimi ruchami harcerskimi.

Prezydent powiedział, że obejmowanie protektoratem honorowym organizacji harcerskich przez kolejnych prezydentów jest dla niego symbolem tego, że jedna jest Rzeczpospolita i harcerze są jedną wielką rodziną.

Dodał, że wierzy, iż harcerstwo będzie się rozwijało i przyciągało do siebie rzeszę młodych ludzi. - Ludzi, którzy będą poszukiwali czegoś więcej niż tylko świata wirtualnego, który można zobaczyć, ale nie można go dotknąć, z którym można się zmierzyć, ale bez żadnych konsekwencji, bez trudu – mówił.

Podkreślił, że harcerstwo to trud, wymagania, dyscyplina, zobowiązanie. - Świat będzie potrzebował coraz więcej takiego właśnie wychowania. I takiego właśnie wychowywania potrzebuje Polska, która - wierzę w to - będzie się stawała coraz silniejszym państwem - powiedział Andrzej Duda. - Tak wychowywane pokolenia budują i stanowią silne państwo – dodał.

Prezydent mówił, że wielu harcerzy oddało swoje życie podczas wojny polsko-bolszewickiej, wojen światowych i później jako żołnierze niezłomni. - Harcerze zawsze stali na straży ojczyzny. Harcerze nigdy nie wahali się stanąć w jej obronie, bo tak byliśmy i jesteśmy wychowywani właśnie w harcerstwie. To jest z całą pewnością jedna z jego największych wartości – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent mówił, że związał z harcerstwem znaczną część swojego młodego życia: był harcerzem szczepu ZHP, który obecnie jest w strukturach ZHR, i przez moment harcerzem ZHP 1918. - Harcerstwo jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie przydarzyły mi się w mojej młodości – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że harcerzem czuje się do dzisiaj.

Zaznaczył, że obejmowanie patronatem honorowym ruchów harcerskich trwa w zasadzie nieprzerwanie od 1920 r.

Uroczystość objęcia przez prezydenta honorowego protektoratu nad ruchem harcerskim w Polsce i poza granicami kraju zakończyła się utworzeniem kręgu harcerskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej w tym miejscu prezydent z harcerzami rozpalił ognisko. Harcerze przekazali prezydentowi relikwie patrona harcerzy polskich bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji harcerskich ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerskiego, Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami kraju, ZHP na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, RZH na Białorusi, Harcerstwa Polskiego w Czechach, Royal Rangers Polska, Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego (inf. własna, PAP)