13 października 2015

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta RP i Małżonkę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów

o841193650.jpg
o1577360058.jpg
o994946777.jpg
o1508989477.jpg
o32356200.jpg
o2143327509.jpg
o1060643579.jpg
o2087623853.jpg
o984925525.jpg
o1790807005.jpg
o39912006.jpg
o1470669097.jpg
o150294677.jpg
o91816455.jpg
o1724713358.jpg
o206600579.jpg
o1790055350.jpg
o1295233512.jpg

- Jest dla mnie wielkim zaszczytem móc gościć Jego Królewską Mość Króla Belgów Filipa i Jej Królewską Mość Królową Belgów Matyldę, Panów Premierów oraz wielce szanowną delegację belgijską w Polsce. Wizyta ta jest dla mnie potwierdzeniem bardzo dobrych stosunków dwustronnych pomiędzy naszymi państwami, które przez ostatnie lata udało się sukcesywnie pogłębiać – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obiadu oficjalnego wydawanego przez niego i Pierwszą Damę na cześć JKM Króla Belgów i JKM Królowej Belgów. Może Cię zainteresować Toast wygłoszony przez Prezydenta RP podczas oficjalnego obiadu na cześć Belgijskiej Pary Królewskiej

Prezydent zwrócił uwagę, że o bliskości naszych relacji, także w osobistym wymiarze, świadczy fakt, że król Belgów nie jest w Polsce gościem nowym, ponieważ odwiedził nasz kraj w okresie transformacji ustrojowej w 1990 roku, a następnie bywał tu wielokrotnie.

- Jego Królewska Mość dobrze zatem wie, jak wiele wysiłku wkłada polskie społeczeństwo w polityczną i gospodarczą przebudowę Polski, tak by spełniała ona nasze marzenia i ambicje – podkreślił Andrzej Duda.

- Historia Polski i Belgii splata się w wielu istotnych momentach – podkreślił Prezydent RP. - Kiedy w szkole na lekcjach historii młodzi Polacy poznają dzieje powstania listopadowego, ważnego epizodu w wolnościowych dążeniach narodu polskiego w XIX wieku, dowiadują się, że równocześnie na terenie dzisiejszej Belgii też toczyła się walka o niepodległość, która tam przyniosła sukces – mówił. Prezydent przypomniał postać Ignacego Kruszewskiego, powstańca listopadowego, dowódcy 5 Pułku Polskich Ułanów, który miał swój udział w tworzeniu belgijskiej kawalerii, by następnie stać się oficerem ordynansowym króla Leopolda I.

- Jesteśmy sobie bliscy także i w innych obszarach. Bardzo się cieszę, że Belgia jest istotnym partnerem handlowym Polski, a w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja wymiany gospodarczej. Doceniamy to, że belgijscy przyjaciele widzą w Polsce atrakcyjne miejsce do inwestowania – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

- Mam nadzieję na dalsze umacnianie związków pomiędzy naszymi narodami i owocne budowanie ich wzajemnej bliskości. Współpraca gospodarcza ma tu znaczenie szczególne, wszyscy dobrze rozumiemy, że aby Europa mogła się rozwijać, zapewniając dobrobyt swoim mieszkańcom potrzebuje przede wszystkim poprawy konkurencyjności swojej gospodarki - mówił Andrzej Duda.

- Wznoszę toast za zdrowie i pomyślność Jego Królewskiej Mości Króla Belgów Filipa i Jej Królewskiej Mości Królowej Belgów Matyldy,  za Panów Premierów, za naszych belgijskich przyjaciół, za nasze wzajemne relacje polsko-belgijskie, za naszą współpracę w Unii Europejskiej i za bezpieczeństwo naszych państw i naszych narodów w przyszłości - zakończył swoje wystąpienie prezydent.