Menu rozwijane

09 stycznia 2019
Konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
Konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
Konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
Konferencja podsumowująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”
Wręczenie nagród laureatom konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”
Prezydent wręczył Nagrody GRAND PRIX
Wręczenie nagród laureatom konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”
o1739211350.jpg
o1685692748.jpg
o1701990399.jpg
o690158927.jpg
o1829499188.jpg
o496356733.jpg
o75023701.jpg

Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy rozpoczęła się w środę w Warszawie konferencja podsumowująca projekt Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W swoim wystąpieniu Andrzej Duda podkreślał, że polityka klimatyczna musi opierać się na sprawiedliwej i solidarnej transformacji.

Może Cię zainteresować „Ten program to ewenement na skalę europejską”

– Dziękuję za to, że w naszym kraju od dwóch lat jest realizowany i właśnie dzisiaj podsumowywany program, który stanowi ewenement na skalę europejską – mówił Prezydent. Dodał, że aby rozmawiać o adaptacji do zmian klimatycznych w największych miejskich ośrodkach w kraju, patrząc na ten kraj całościowo, to niewątpliwie nasz wielki sukces. – To pokazuje, że myślimy, że jesteśmy krok do przodu, że mamy świadomość tego, iż narastają zagrożenia i nie tylko patrzymy na to, czy też nie udajemy, że nic się nie dzieje, ale wychodzimy do przodu i chcemy szukać możliwości rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów – powiedział.

– To, co dzisiaj realizujemy, to dla mnie także dążenie do nowoczesnego państwa, to budowanie państwa innowacyjnego, państwa, które rzeczywiście uwzględnia potrzeby swoich obywateli, także w tej przestrzeni miejskiej, w jej konstruowaniu, jak również w jej walorach estetycznych, dających możliwość aktywnego wypoczynku – zaznaczył Prezydent.

Zdaniem Prezydenta przede wszystkim powinniśmy przygotowywać się do zmian klimatu, niezależnie od tego, w jaki sposób one następują. – Bo faktem są powodzie, większe niż dawniej, bo faktem są susze, większe niż dawniej, faktem jest, że lata są cieplejsze, a zimy są również cieplejsze, a więc że klimat z jakichś przyczyn się ociepla – ocenił.

Prezydent na konferencji „Wczujmy się w Klimat” - zdjęcie w treści artykułu

Mówił także, iż trzeba szukać rozwiązań, które zabezpieczają obywateli przed negatywnymi skutkami tych zmian, a także wytłumaczyć ludziom, dlaczego trzeba zmienić niektóre zachowania. Przywołał też swoją rozmowę podczas szczytu COP24 w Katowicach z byłym gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem na temat zmian klimatu. Amerykanin na podstawie wieloletnich doświadczeń walki ze smogiem w tym stanie przekonywał, że zwykłym ludziom trudno jest zrozumieć potrzebę ograniczania emisji CO2, gdyż jest to zbyt abstrakcyjne, natomiast problem smogu i zapylenia jest odczuwalny dla każdego. Dlatego warto zachęcać ludzi, by ograniczyli np. palenie w kominku, zmieniali ogrzewanie na bardziej ekologiczne czy przesiedli się z samochodu na rower czy do autobusu.

Może Cię zainteresować Spotkania bilateralne Prezydenta RP w ramach COP24 [PL/EN] Udział Prezydenta RP w Szczycie Klimatycznym COP24 w Katowicach [PL/EN] Spotkania Prezydenta podczas szczytu COP24 w Katowicach

– Myślę, że nie jest to także jak na nasze dzisiejsze polskie standardy zły pomysł. To także jest droga do ograniczania emisji CO2 właśnie poprzez ograniczanie spalania, czyli patrząc z punktu widzenia miejskiego, pyłów zawieszonych. Sądzę, że to jest jakaś droga do ochrony klimatu – podkreślił Prezydent.

Andrzej Duda przypomniał też, że na grudniowym szczycie COP24 zostały przyjęte zaproponowane przez polską stronę deklaracje: o lasach, o elektromobilności i o sprawiedliwej transformacji.

Podczas konferencji zostali ogłoszeni laureaci konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas. Nagrody GRAND PRIX wręczył Prezydent Andrzej Duda.

W kategorii Plakat laureatką została Zuzanna Łukaszewska ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni, autorka pracy pt. „Zobacz potrzebę adaptacji do zmieniającego się klimatu wokół nas”; w kategorii Fotografia – Krystyna Szuszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach, autorka pracy pt. „Nadzieja”.

Prezydent na konferencji „Wczujmy się w Klimat” - zdjęcie w treści artykułu nr 1

W pierwszej części spotkania udział wzięli również minister środowiska Henryk Kowalczyk, wiceminister Sławomir Mazurek, Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera oraz Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.

Doradca Prezydenta RP ds. środowiska wyjaśnił na konferencji, że plany adaptacji, oprócz identyfikacji głównych problemów, z jakimi boryka się dane miasto, wskazują także na możliwe inwestycje, które miałby ograniczać dane zjawisko.

Wymienił min. rozwój zielonej infrastruktury poprzez zaplanowane rozmieszczanie skwerów, terenów zielonych w aglomeracjach, czy poprawę retencji wody w miastach. Zwrócił uwagę, że w tym ostatnim punkcie „mamy z tym problem”.  – Nie potrafimy wytrzymać, zmagazynować wody opadowej, a to jest jeden z niezbędnych elementów, by rozwijać miasta – dodał Paweł Sałek. Tłumaczył, że budując stawy, przywracając naturalny bieg rzekom w miastach poprawiamy nie tylko bioróżnorodność, ale również i komfort mieszkańców. Zbiorniki wodne, poprawiają komfort termiczny w miastach, budują też walory wypoczynkowe.

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”  to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego partnerami są 44 polskie miasta.

Projekt jest realizacją wskazań Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), pierwszego rządowego dokumentu będącego odpowiedzią na wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

„Wczujmy się w klimat!” – tym hasłem Ministerstwo Środowiska zachęca społeczeństwo do włączenia się w proces adaptacji do zmian klimatu. Będą to uławiać informacje oraz materiały edukacyjne dostępne na stronie internetowej projektu – www.44mpa.pl.

(MK, PAP)