Menu rozwijane

15 listopada 2019
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Jarosław Gowin powołany na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin powołany na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jacek Sasin powołany na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych
Andrzej Adamczyk powołany na urząd Ministra Infrastruktury
Mariusz Błaszczak powołany na urząd Ministra Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak powołany na urząd Ministra Obrony Narodowej
Mariusz Błaszczak powołany na urząd Ministra Obrony Narodowej
Jacek Czaputowicz powołany na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
Jacek Czaputowicz powołany na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
Jadwiga Emilewicz powołana na urząd Ministra Rozwoju
Marek Gróbarczyk powołany na urząd Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Małgorzata Jarosińska-Jedynak powołana na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Tadeusz Kościński powołany na urząd Ministra Finansów
Michał Kurtyka powołany na urząd Ministra Klimatu
Marlena Maląg powołana na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Prezydent: Wiele dobrych rzeczy zostało zrobionych; wielu ludzi poczuło się docenionych, dostrzeżonych; wiele spraw ważnych zostało załatwionych; wiele złodziejstwa zostało ukróconego
– Jestem zawsze otwarty na współpracę, na wszelkie Państwa inicjatywy – zadeklarował Andrzej Duda
Wystąpienie Premiera Mateusza Morawieckiego
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
Pałac Prezydencki. Uroczystość powołania Premiera i Rady Ministrów
o1913305947.jpg
o1491130388.jpg
o1311673094.jpg
o406626652.jpg
o1370037297.jpg
o245675179.jpg
o467102058.jpg
o2005767292.jpg
o1784296588.jpg
o355210377.jpg
o2045604772.jpg
o1554962001.jpg
o164725347.jpg
o2033230540.jpg
o718702682.jpg
o982248934.jpg
o2008097866.jpg
o1412513095.jpg
o511964809.jpg
o564308477.jpg
o256181134.jpg
o368265703.jpg
o1836416709.jpg
o2536104.jpg
o68824881.jpg
o2004884265.jpg
o1032367936.jpg
o1253395022.jpg
o1928131687.jpg
o2010940873.jpg
o1663972136.jpg
o1945035234.jpg
o1505126823.jpg
o727908367.jpg
o432817873.jpg
o1656299714.jpg

Prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów, a także nowy skład rządu.

W skład Rady Ministrów Prezydent powołał:

 • Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO Prezesa Rady Ministrów – na urząd Ministra Sportu
 • Piotra Tadeusza GLIŃSKIEGO – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Jarosława Adama GOWINA – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jacka Roberta SASINA – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych
 • Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA – na urząd Ministra Infrastruktury
 • Jana Krzysztofa ARDANOWSKIEGO – na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Mariusza BŁASZCZAKA – na urząd Ministra Obrony Narodowej
 • Jacka Krzysztofa CZAPUTOWICZA – na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
 • Jadwigę Katarzynę EMILEWICZ – na urząd Ministra Rozwoju
 • Marka Józefa GRÓBARCZYKA  – na urząd Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Małgorzatę Bogumiłę JAROSIŃSKĄ-JEDYNAK – na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Mariusza KAMIŃSKIEGO – na urzędy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra-Członka Rady Ministrów
 • Tadeusza Piotra KOŚCIŃSKIEGO – na urząd Ministra Finansów
 • Michała Tadeusza KURTYKĘ – na urząd Ministra Klimatu
 • Marlenę Magdalenę MALĄG – na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Dariusza PIONTKOWSKIEGO – na urząd Ministra Edukacji Narodowej
 • Łukasza SZUMOWSKIEGO – na urząd Ministra Zdrowia
 • Marka Tadeusza ZAGÓRSKIEGO – na urząd Ministra Cyfryzacji
 • Zbigniewa Tadeusza ZIOBRĘ – na urząd Ministra Sprawiedliwości
 • Michała Pawła DWORCZYKA – na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
 • Łukasza Pawła SCHREIBERA – na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
 • Konrada Krzysztofa SZYMAŃSKIEGO – na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów
 • Michała Piotra WOSIA – na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów

Może Cię zainteresować Prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady Ministrów Prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów [PL/ENG] Inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu RP [PL/ENG] Nowi członkowie Rady Ministrów złożyli wobec Prezydenta RP przysięgę.

Prezydent, zwracając się do ministrów, zadeklarował, że zawsze jest otwarty na współpracę. – Jestem zawsze otwarty na wszelkie Państwa inicjatywy, na to, żeby te dobre inicjatywy, służące realizacji ważnych założeń programowych dla Polski wspierać. Jestem przekonany, że będą one służyły Polsce i polskiemu społeczeństwu – powiedział.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>>

ENGLISH VERSION >>>

– Jestem gotów na rozmowę nawet na najtrudniejsze tematy – takie rozmowy pewnie będą się zdarzały. Jeżeli będą odbywały się u mnie, będę za to zawsze ogromnie wdzięczny i chcę, by Państwo o tym pamiętali. Że nawet w najtrudniejszych kwestiach zawsze jestem otwarty na pomoc i zawsze jestem także gotów wspólnie dźwigać ciężar, jeżeli będzie służył wspólnemu dobru Rzeczypospolitej – zapewnił  Andrzej Duda.