Menu rozwijane

13 grudnia 2018

Dnia 12 grudnia 2018 r. Prezydent RP podpisał siedemnaście ustaw:

 1. Ustawa z dnia  22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych;
 2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych;
 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.;
 4. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ru­munii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.;
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej;
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw;
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym;
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw;
 10. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne;
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 13. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego;
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw;
 15. Ustawa z dnia 23 października  2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 
 16. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019;
 17. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Pliki do pobrania