Menu rozwijane

30 lipca 2016

Prezydent Andrzej Duda dnia 30 lipca 2016 r. podpisał następujące ustawy:

  • Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r., >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, >> Pobierz informację. 
  • Ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. >> Pobierz informację.