Menu rozwijane

04 marca 2020
Pałac Prezydencki

Dnia 3 marca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;

2. Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;

3. Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

4. Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami.