Menu rozwijane

04 grudnia 2020

W dniu 3 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy:

1.      Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
2.      Ustawę z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o paszach.