Menu rozwijane

13 grudnia 2021

10 grudnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 29 października  2021 r. o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki;
  2. Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.