Menu rozwijane

05 lipca 2022

4 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o dokumentach publicznych.

Nowa regulacja wprowadza regułę, zgodnie z którą określone dokumenty, uznawane za dokumenty publiczne, mają być sporządzane na blankietach o ustalonym wzorze, z zabezpieczeniami utrudniającymi ich sfałszowanie, oraz określa mechanizmy służące ochronie takich dokumentów.