25 listopada 2021

Dnia 24 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.