01 października 2021
Prezydent Andrzej Duda. Fot. archiwum

1 października 2021 roku, po wyrażeniu zgody przez Sejm na przedłużenie stanu wyjątkowego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Podstawę prawną wydanego rozporządzenia stanowi art. 230 ust. 2 Konstytucji oraz art. 5 ust. 1 i 3 związku z art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

Może Cię zainteresować Prezydent: Przedłużenie stanu wyjątkowego wydaje się uzasadnione

Zgodnie z § 1 wyżej wymienionego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, z dniem 2 października 2021 roku, na okres 60 dni, przedłuża się obowiązywanie stanu wyjątkowego na dotychczasowym obszarze.

W przedłużonym czasie trwania stanu wyjątkowego zostały utrzymane obowiązujące ograniczenia wolności praw człowieka i obywatela, o których mowa w § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612). Ponadto, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu utrzymał dotychczasowe postanowienie o zakresie niestosowania przepisów art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polski wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.