Menu rozwijane

22 kwietnia 2021

Dnia 21 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał:

  • Ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw;
  • Ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze;
  • Ustawę z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.