23 listopada 2021
  1. Ustawę z dnia 17 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie – przygotowaną i skierowaną do Sejmu przez Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Ustawa ma na celu zwiększenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Minister będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat. Ponad to ustawa przewiduje podniesienie wysokości świadczenia dla reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz na igrzyskach głuchych. WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU >>
  2. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku; WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU >>
  3. Ustawę z dnia 17  listopada  2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie do stanu prawnego powstałego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Dzięki nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zachowane zostaną uprawnienia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych na zasadach analogicznych do obowiązujących w  ramach unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU >>