Menu rozwijane

23 sierpnia 2021

19 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii,

2. Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu,

3. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,

4. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych,

5. Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,

6. Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,

7. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,

8. Ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

9. Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw,

10. Ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw,

11. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe,

12. Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

13. Ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.