Menu rozwijane

28 grudnia 2021

Andrzej Duda podpisał osiem ustaw, w tym ustawę o nowym świadczeniu – dodatku osłonowym, który pomoże najbardziej potrzebującym pokryć część kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dnia 27 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał:

1. Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie;

2. Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.   o ochotniczych strażach pożarnych;

3. Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych;

4. Ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw;

5. Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022;

6. Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw;

7. Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw;

8. Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o dodatku osłonowym.