Menu rozwijane

26 kwietnia 2019
Prezydent RP Andrzej Duda

25 kwietnia 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

2. Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny.