Menu rozwijane

01 czerwca 2021
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczyste podpisanie tzw. ustawy w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Briefing prasowy po podpisaniu ustawy
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Briefing prasowy po podpisaniu ustawy
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Briefing prasowy po podpisaniu ustawy
o1206900731.jpg
o432445462.jpg
o507778904.jpg
o318191271.jpg
o1386593214.jpg
o1395145441.jpg
o491835596.jpg
o1974687547.jpg
o250189261.jpg
o662071514.jpg
o1814350805.jpg
o1378208296.jpg
o1430921469.jpg
o611713157.jpg
o1008133835.jpg
o1171876367.jpg
o171558616.jpg
  • 1 czerwca 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciePobierz informację>>

– Podpisałem dziś ustawę, która dotyczy samorządności młodzieżowej; w ogromnym stopniu ją wspiera i rozwija – mówił Prezydent podczas uroczystości. Jak podkreślał, młodzi ludzie muszą mieć możliwość wypowiadania się w kwestiach, które ich dotyczą.

Andrzej Duda zaznaczył, że młodzi mają bardzo ambitne oczekiwania i czasem nie wszystko, czego by chcieli, da się zrealizować. Ale – w jego opinii – ta ambicja stanowi dla dojrzałych polityków impuls do tego, by być ambitniejszymi w realizacji różnych zadań, gdyż „na każdym z nas ciąży obowiązek realizacji zasady zrównoważonego rozwoju”.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

– Ten zrównoważony rozwój to myślenie nie tylko o tym, co tu i teraz. To także myślenie o tym, co w przyszłości. A to, co w przyszłości, jest przede wszystkim domeną ludzi młodych. Dlatego bardzo się cieszę, że na różnych szczeblach działalności politycznej w naszym kraju od dzisiaj – po podpisaniu tej ustawy – głos młodych ludzi, ich zdanie, opinia i inicjatywa będą brzmiały mocniej i skuteczniej – akcentował.

Prezydent: Przyszłość jest domeną ludzi młodych - zdjęcie w treści artykułu

W uroczystości wzięli udział Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik, Sekretarz Stanu Błażej Spychalski i Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki.

Obecny był także Premier Mateusz Morawiecki, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych.

W wyniku wprowadzonych w ustawie ujednoliconych zasad – odpowiednio młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów oraz młodzieżowe sejmiki województw będą powstawały za zgodą odpowiednio rad gmin, rad powiatów, sejmików województw z inicjatywy własnej lub na wniosek odpowiednio:
a) wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiaty, zarządu województwa;
b) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy, powiatu, województwa.

Prezydent: Przyszłość jest domeną ludzi młodych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Prezydent: Przyszłość jest domeną ludzi młodych - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki na briefingu prasowym poinformował, że w ramach cyklu „Młodzi w Pałacu” przeprowadził konsultacje z ponad 100 organizacjami młodzieżowymi. – Dla Prezydenta Andrzeja Dudy bardzo ważny jest dialog z młodym pokoleniem. Prezydent angażuje się we wszystkie sprawy młodzieżowe – lokalne, regionalne, a także ogólnopolskie – podkreślał.

CZYTAJ WIĘCEJ: