Menu rozwijane

25 marca 2021

W związku z represjami białoruskich władz wymierzonymi w mniejszość polską – w tym bezprawnym aresztowaniem prezes Związku Polaków na Białorusi, Pani Andżeliki Borys, dyrektor polskiej szkoły w Brześciu, Pani Anny Paniszewej, oraz znanego dziennikarza Pana Andrzeja Poczobuta – Prezydent Andrzej Duda przeprowadził trzy rozmowy telefoniczne z partnerami zagranicznymi.

Prezydent Polski rozmawiał z Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Zaapelował o podniesienie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ kwestii represji wymierzonych w polską mniejszość na Białorusi, co stanowi ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Rozmówcy omówili możliwe tryby postępowania w tym względzie. Estonia jest niestałym członkiem RB na kadencje 2020-2021.

Kwestia antypolskich działań białoruskich władz była również tematem rozmów Prezydenta Dudy z Sekretarz Generalną OBWE Helgą Schmid oraz Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych Kairatem Abdrakhmanovem. Prezydent zawnioskował o wniesienie aktualnej sytuacji Polaków na Białorusi na agendę OBWE.

W ww. rozmowach Prezydent Duda wskazał na konieczność uwolnienia wszystkich zatrzymanych oraz zaapelował o solidarne i zdecydowane działanie ze strony naszych partnerów i organizacji międzynarodowych chroniących prawa człowieka. Podkreślił, że w ostatnich dniach polska mniejszość na Białorusi stała się przedmiotem bezpardonowych aktów represji ze strony władz białoruskich.

Polska mniejszość na Białorusi liczy ok. 300 tys. osób, a misją Związku Polaków na Białorusi jest przede wszystkim pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji, wspieranie polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego. Są to zadania pozytywne, wiążące się z ochroną dorobku cywilizacyjnego i kulturowego, co tym bardziej powinno podlegać ochronie państwa.

Rozmowy telefoniczne Prezydenta w zw. z represjami wymierzonymi w polską mniejszość na Białorusi - zdjęcie w treści artykułu

Wpis na Twitterze Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid po rozmowie z Prezydentem Dudą 

Może Cię zainteresować Prezydent: Nie zostawimy naszych rodaków samych [PL/EN] Iluminacja w geście solidarności z Polakami mieszkającymi na Białorusi