Menu rozwijane

26 października 2021

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda gościł dziś Jego Królewską Mość Abdullaha II Ibn Al Husseina Króla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Jest to druga wizyta oficjalna jordańskiego monarchy w Polsce.

Jordania jest dla Polski cenionym i wiarygodnym partnerem w regionie Bliskiego Wschodu. Odzwierciedleniem doskonałych relacji jest wysoka dynamika kontaktów dwustronnych, w tym na najwyższym szczeblu.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Królem Abdullahem II na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2015 r. Rok później Król przebywał w Polsce z wizytą nieoficjalną, przekazane przez niego zaproszenie zaowocowało zaś złożeniem przez Prezydenta Dudę wizyty oficjalnej w Jordanii w 2016 r. Do ponownego spotkania Prezydenta Dudy z Królem Abdullahem II doszło na marginesie szczytu ekonomicznego w Davos w 2018 r.

Relacje polsko–jordańskie koncentrują się wokół współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. W jej ramach wspólne projekty realizują polskie i jordańskie siły specjalne. Jordania jest także odbiorcą produktów polskiego przemysłu obronnego.

07_pad_krol_jordanii_js__5265.jpg [313.65 KB]

Polskie instytucje i organizacje pozarządowe realizują w Jordanii w szereg misji humanitarnych. W ostatnich latach zrealizowano ok. 20 projektów o łącznej wartości ponad 1,2 mln EUR. Polska wspiera w Jordanii głównie sektor medyczny, szkolnictwo oraz ludność borykającą się z ciężarem kryzysu uchodźczego z Syrii.

Program wizyty Króla Jordanii Abdullaha II objął m.in. rozmowę z Prezydentem Andrzejem Dudą „w cztery oczy” oraz rozmowy plenarne. Prezydent RP podniósł wiele kwestii regionalnych, dotyczących zarówno Bliskiego Wschodu, jak i aktualnej sytuacji na naszej wschodniej granicy. W tym kontekście Prezydent podziękował Jego Królewskiej Mości za zrozumienie polskiego stanowiska i naszych argumentów, czego skutkiem jest decyzja władz Jordanii w sprawie zablokowania lotów z Ammanu do Mińska. Odnosząc się do współpracy w dziedzinie obronności, Prezydent Andrzej Duda podziękował Królowi Abdullahowi II za konstruktywne podejście władz jordańskich do zasad funkcjonowania polskiego komponentu wojskowego na terytorium Królestwa.

Prezydent RP gościł Króla Jordanii - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Prezydent RP zaproponował także Jego Królewskiej Mości wsparcie w walce z pandemią koronawirusa COVID–19.

Na marginesie wizyty Polska i Jordania poszerzyły wzajemną bazę traktatową o dwie umowy: Program współpracy między Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na lata 2021–2024 oraz Memorandum o porozumieniu ws. współpracy pomiędzy resortami spraw zagranicznych.

Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (1)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (2)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (3)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (4)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (5)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (6)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (7)
Pałac Prezydencki | Ceremonia oficjalnego powitania Króla Jordanii Abdullaha II Ibn Al Husseina przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (8)
Rozmowa „w cztery oczy” Prezydenta RP i Króla Jordanii (9)
Ceremonia podpisania dokumentów (10)
Ceremonia podpisania dokumentów (11)
o226508377.jpg
o1457189895.jpg
o1850876436.jpg
o1978326388.jpg
o794703651.jpg
o1685274713.jpg
o862572581.jpg
o331238363.jpg
o699888266.jpg
o1965757700.jpg
o1515258618.jpg