28 lutego 2017
Pałac Prezydencki (fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP)

27 lutego 2017 r. Prezydent RP podpisał:

  • Ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
  • Ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.