Menu rozwijane

20 maja 2022

Dnia 19 maja Prezydent RP podpisał:

  1. Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno–Medycznej;
  2. Ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.