Menu rozwijane

21 lutego 2017
Prezydent RP Andrzej Duda (fot. Jakub Szymczuk)

21 lutego 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  • ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639), polegają co do istoty na uchyleniu obowiązku ogłaszania wezwania, o którym mowa w art. 72 tej ustawy, i mają na celu uwzględnienie obecnego stanu rozwoju polskiego rynku kapitałowego.