Menu rozwijane

21 lipca 2022

Dnia 20 lipca 2022 r. Prezydent RP podpisał:
1.      Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw;
2.      Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych;
3.      Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowalne oraz niektórych innych ustaw;
4.      Ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
5.      Ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Może Cię zainteresować W piątek w Gdyni Prezydent podpisze ustawy ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO