Menu rozwijane

07 listopada 2018

Dnia 6 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał:

  • Ustawę z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych in­nych ustaw;
  • Ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeń­stwie żywności i żywienia;
  • Ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności pu­blicznej „Poczta Polska";
  • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dnia 7 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał:

  • Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej