Menu rozwijane

24 stycznia 2017
Prezydent RP Andrzej Duda (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

23 stycznia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
  2. Ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
  3. Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.