23 sierpnia 2019

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju

Uroczystość podpisania ustawy o centrach usług społecznych

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju

Ustawa pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym

– Wierzę, że powstała dobra ustawa, która powoduje, że nasze państwo staje się państwem coraz nowocześniejszym – mówił Prezydent

– Wierzę, że powstała dobra ustawa, która powoduje, że nasze państwo staje się państwem coraz nowocześniejszym – mówił Prezydent

– Wierzę, że powstała dobra ustawa, która powoduje, że nasze państwo staje się państwem coraz nowocześniejszym – mówił Prezydent

Obecni byli też: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uroczystość podpisania ustawy o centrach usług społecznych

Uroczystość podpisania ustawy o centrach usług społecznych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski,

Wśród zaproszonych gości znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele służb społecznych, członkowie Narodowej Rady Rozwoju i eksperci zaangażowani w prace nad projektem na każdym ich etapie

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku

o1733477527.jpg
o1048839411.jpg
o134925874.jpg
o1756629712.jpg
o804295610.jpg
o1296614171.jpg
o1115183568.jpg
o998222096.jpg
o386328515.jpg
o1163832931.jpg
o1280230028.jpg
o1076203976.jpg
o936196761.jpg
  • 23.08.2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Pobierz informację>>

– Wierzę, że powstała dobra ustawa, która powoduje, że nasze państwo staje się państwem coraz nowocześniejszym – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, zapowiadając, że również w Kancelarii Prezydenta zostaną przygotowane materiały szkoleniowe, które będą pomagały w budowaniu centrów usług społecznych. WYSTĄPIENIE >>>

Może Cię zainteresować Prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych Minister Mucha: Centrum Usług Społecznych ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Dzięki temu usługi społeczne będą szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne zyskają możliwość trafniejszego i bardziej kompleksowego odpowiadania na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej. Utworzenie centrum będzie możliwością, a nie obowiązkiem gminy.

Prezydent podpisał ustawę o CUS - zdjęcie w treści artykułu

Prezydent podpisał ustawę o CUS - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zauważył, że choć w Polsce jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na pomoc społeczną, to rośnie konieczność znajdywania rozwiązań w obszarze polityki społecznej. – Zaproponowana przez Pana Prezydenta ustawa i rozwiązania w niej zaproponowane są bardzo dobrym punktem wyjścia do reagowania na nowe potrzeby społeczne – zaznaczył.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oznajmił natomiast, że w jego mieście już od kilku miesięcy działa centrum usług społecznych – dzięki temu mieszkańcy mogą m.in. nieodpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny. – Ta ustawa pozwala, by jeszcze lepiej usłyszeć głos Polaków – podkreślił samorządowiec.

Prezydent podpisał ustawę o CUS - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Na początku uroczystości uczczono minutą ciszy pamięć osób, które zginęły podczas czwartkowej tragedii w Tatrach. – Górale, ludzie gór, ludzie z Zakopanego, a także turyści i goście są niebywale wstrząśnięci tym, co się stało i ogromnie to przeżywają – powiedział Prezydent. – Dziękuję, że mogliśmy uczcić ich pamięć, wspominając także tych, którzy cierpią, bo zostali ranni – dodał.

♦♦♦

W uroczystości wzięli udział m.in.: Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztof Szczerski, Szef Gabintu Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Doradcy Prezydenta RP, w tym prof. Marek Rymsza, który koordynował prace nad projektem w KPRP. Obecni byli też: Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, wśród zaproszonych gości znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele służb społecznych, członkowie Narodowej Rady Rozwoju i eksperci zaangażowani w prace nad projektem na każdym ich etapie.

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza została przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP i ekspertów z Narodowej Rady Rozwoju. Jej założenia, a następnie propozycje konkretnych przepisów konsultowano z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, innymi ministerstwami, przedstawicielami organizacji samorządowych, ekspertami ze świata nauki, organizacji pozarządowych i organizacji reprezentujących służby społeczne oraz członkami Rady Pomocy Społecznej, Rady Dialogu Społecznego. Uwagi do projektu przedstawiła także Rada Działalności Pożytku Publicznego. Na etapie prac legislacyjnych w Sejmie projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez rząd.

Rozwiązania zawarte w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych są odpowiedzią na potrzeby i wyzwania społeczne związane z rozwojem i integracją usług społecznych na poziomie lokalnym.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.