26 października 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017

o1695591611.jpg
o658946274.jpg
o999182357.jpg
o1091512194.jpg
o1375331740.jpg
o2100403545.jpg
o1567164804.jpg
o275270183.jpg
o1039941378.jpg
o801619263.jpg
o481434403.jpg
o281966388.jpg
o570721571.jpg
o1876475096.jpg
o499022700.jpg

Pierwsze robocze posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w czwartek w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu, w wystąpieniu otwierającym, podziękował zebranym za kontynuowanie debaty, dotyczącej przygotowań do roku stulecia odzyskania niepodległości. Prezydent zapowiedział także, że skład Komitetu zostanie poszerzony o przedstawicieli środowisk związanych z Marszem Niepodległości oraz przedstawicieli działających na całym świecie Klubów „Gazety Polskiej”.

Może Cię zainteresować Członkowie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent zaapelował o wspólne obchody 100. rocznicy Święta Niepodległości Projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Prezydent Andrzej Duda poinformował także o zaplanowanym na 5 grudnia 2017 roku posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, inaugurującym państwowy wymiar obchodów stulecia. Posiedzenie zwołane zostało w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 150. rocznicy urodzin jednego z Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego. Dziękując Marszałkom Sejmu i Senatu za przychylność dla tej inicjatywy, Prezydent zaprosił do udziału w Zgromadzeniu Narodowym wszystkich członków Komitetu.

W trakcie posiedzenia Komitet jednogłośnie uchwalił regulamin, określający tryb jego pracy, a także przyjął program obchodów na rok 2017 obejmujący, oprócz wspomnianego powyżej Zgromadzenia Narodowego, m.in. uroczysty koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską „Powrócim pełni sławy” w dniu 9 listopada 2017 r., otwarcie wystawy „Wyspiański”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021 w Muzeum Narodowym w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r. oraz uroczysty koncert z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 27 grudnia 2017 r.