19 kwietnia 2021

– Czeka nas w tym tygodniu bardzo ważne wydarzenie – jako jeden z 40 krajów zostaliśmy zaproszeni na Szczyt Klimatyczny organizowany przez Prezydenta USA. Kwestia ochrony klimatu, zachowania go w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń ma ogromne znaczenie. Cieszę się, że w przededniu tej konferencji spotykam się z młodymi ludźmi, którzy są zaangażowani w kwestie związane z ochroną klimatu i środowiska naturalnego – mówił Prezydent podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

– Stawiamy sobie ambitne cele w kwestii ochrony klimatu. Chcemy, aby nasz przemysł się przekształcał. Mamy wolę budowania nowoczesnej gospodarki, która oznacza zarazem nowoczesną energetykę – podkreślał Andrzej Duda.

CAŁA WYPOWIEDŹ PREZYDENTA>>

Spotkanie odbyło się w ramach prowadzonych przez Prezydenta Andrzeja Dudę szerokich konsultacji przed zbliżającym się szczytem klimatycznym organizowanym przez Prezydenta USA. W dyskusji ze strony KPRP wzięli udział Zastępca Szefa KPRP minister Piotr Ćwik, Szef BPM Krzysztof Szczerski i doradcy: Paweł Sałek i Łukasz Rzepecki.

Może Cię zainteresować Trwają konsultacje Prezydenta przed szczytem klimatycznym

Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Spotkanie z Młodzieżową Radą Klimatyczną

o1112136042.jpg
o1753861172.jpg
o1860561145.jpg
o989538345.jpg
o564518703.jpg
o646563815.jpg

Młodzieżowa Rada Klimatyczna to organ doradczy i opiniodawczy działający przy Ministrze Klimatu i Środowiska.  Jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów środowiska młodzieżowego.  Została powołana zarządzeniem Ministra Klimatu 31 marca 2020.