Menu rozwijane

24 listopada 2020
Wideokonferencja Prezydenta RP z ekspertami na temat odporności w obliczu pandemii COVID-19
Wideokonferencja Prezydenta RP z ekspertami na temat odporności w obliczu pandemii COVID-19
Wideokonferencja Prezydenta RP z ekspertami na temat odporności w obliczu pandemii COVID-19
o1209407260.jpg
o1701041969.jpg
o646814561.jpg

Prezydent Andrzeja Duda wziął udział w spotkaniu z ekspertami na temat roli witaminy D i innych czynników w procesie budowania odporności przeciw SARS-CoV-2.

W powszechnej debacie wskazuje się na witaminę D3, jako związek, który ma udokumentowany wpływ na zwiększanie odporności człowieka. Temat ten poruszyła prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, członek sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, która w swojej aktywności naukowej zajmuje się wpływem witaminy na życie człowieka oraz skutkami typowego dla naszej populacji jej deficytu.

Podczas dyskusji specjaliści przedstawili swoje opinie na temat roli stylu życia, odżywiania oraz suplementacji w budowaniu odporności populacyjnej, która pomogłaby minimalizować skutki zarówno obecnej, jak i ewentualnych przyszłych epidemii. Głos zabrali m.in. prof. Andrzej Horban, Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, Krajowy Konsultant ds. Chorób Zakaźnych, prof. Tadeusz Maliński, biotechnolog z Uniwersytetu Ohio (USA), prof. Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, prof. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz prof. Waldemar Priebe, członek sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. W debacie uczestniczyli także Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Krzysztof Saczka, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego.

Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę zainicjowania kampanii o charakterze edukacyjnym o wpływie naszego stylu życia na zdrowie oraz o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3.