Menu rozwijane

05 lipca 2022

Prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską.

Rozmowa dotyczyła sytuacji polityczno–społecznej na Białorusi, w tym położenia mniejszości polskiej. Poruszono także kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainę i pomocy udzielanej armii rosyjskiej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Omówiono również perspektywy rozwoju sytuacji na Ukrainie i Białorusi oraz działania mogące poprawić sytuację w obu państwach.

Rozmówcy odnieśli się do wsparcia udzielanego przez Polskę Białorusinom i Ukraińcom, zgodzili się co do potrzeby wzmacniania solidarności i zwiększenia wsparcia ze strony szerszej społeczności międzynarodowej. Wskazali przy tym na konieczność zwalczania rosyjskiej dezinformacji oraz potrzebę rzetelnego informowania o sytuacji na Białorusi i Ukrainie.

W spotkaniu uczestniczył również prezydencki minister Wojciech Kolarski.