Menu rozwijane

02 kwietnia 2021

Prezydent Andrzej Duda objął honorowym patronatem finał Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Polska Na Niebiesko” organizowanej z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzimy corocznie 2 kwietnia. 

Może Cię zainteresować Światowy Dzień Świadomości Autyzmu V edycja Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa Pomysłodawcą kampanii jest Fundacja JiM, największa w Polsce organizacja od 19 lat niosąca pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom. Udzielony patronat jest wyrazem zaangażowania Prezydenta w inicjatywy zmierzające do poprawy jakości życia i przeciwdziałające społecznemu wykluczeniu osób autystycznych.

Prezydent poparł deklarację „Autyzm 400 000”, zmierzającą do zapewnienia powszechnego dostępu do diagnozy i terapii, systemu wsparcia dla osób z autyzmem i wdrożenia programu Światowej Organizacji Zdrowia dla ich opiekunów. Autyzm uznaje się za jedno z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Liczba osób z tym schorzeniem zwiększa się. W latach 80-tych autyzm na świecie diagnozowano u jednego dziecka na 2000 (0,05 proc.), obecnie ogólnoświatowe statystyki wskazują, że może ono występować u jednego dziecka na 100 (1 proc.). Obecnie ta niepełnosprawność jest również w Polsce coraz bardziej powszechna. Blisko jedna piąta wszystkich niepełnosprawnych w wieku do lat 16, to właśnie osoby autystyczne lub z zespołem Aspergera.

Kancelaria Prezydenta RP podejmuje współpracę z wieloma organizacjami, których celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nagrodę Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” odebrało już kilka organizacji i osób związanych z działalnością na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością umysłową. Jedną z nich jest Fundacja „Wspólnota Nadziei”, która prowadzi Centrum Nauki i Życia „Farma” (woj. małopolskie) – ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Inne docenione inicjatywy to Cafe Równik z Wrocławia czy Teatr ON Nie Tylko…, którego dokonania mogliśmy poznać podczas uroczystej finałowej Gali 5. Edycji Nagrody w Teatrze Narodowym.