Menu rozwijane

13 października 2017
Prezydent RP (fot. Jakub Szymczuk / KPRP)

12  października 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  1. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
  2. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych;
  3. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
  4. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;
  5. Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń;
  6. Ustawę z dnia 29 września 2017 r. o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.