09 listopada 2017
Prezydent RP Andrzej Duda

Dnia 8 listopada 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

  • Ustawę z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium;
  • Ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawę z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.