Menu rozwijane

07 grudnia 2021

Dnia 6 grudnia 2021 r. Prezydent RP podpisał:

 

  1. Ustawę z dnia 29 października  2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
  2. Ustawę z dnia 2 grudnia  2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  3. Ustawę z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.