Menu rozwijane

06 sierpnia 2015
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (1)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (2)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (3)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (4)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (5)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (6)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (7)
Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym (8)
o1948472014.jpg
o1896229356.jpg
o1917808030.jpg
o72271736.jpg
o105985501.jpg
o189984994.jpg
o968203586.jpg
o583891744.jpg

Andrzej Duda złożył w czwartek przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd Prezydenta RP. Dziś przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi i odbierze insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski.

O godz. 10 marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby parlamentu - Sejm i Senat); odegrany został hymn państwowy.

Przed Zgromadzeniem Narodowym Duda, w towarzystwie małżonki Agaty, złożył uroczystą przysięgę: "Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem". Przysięgę zakończył słowami: "Tak mi dopomóż Bóg".

Następnie prezydent wygłosił orędzie.

Na uroczystość zaprzysiężenia przybył ustępujący prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną.

Po ceremonii zaprzysiężenia prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji i wicemarszałkowi Senatu VI kadencji Maciejowi Płażyńskiemu, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej. Następnie złożył kwiaty pod znajdującą się w Sejmie tablicą upamiętniającą 18 parlamentarzystów, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskieml, a także przed tablicą upamiętniających posłów i senatorów poległych w II wojnie światowej.

Nowo zaprzysiężony prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek w gabinecie marszałka Sejmu z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu.

Następnie Andrzeja Dudy udał się do Gabinetu Prezydenta RP znajdującym się w korytarzu marszałkowskim w budynku Sejmu.

W skład Konwentu Seniorów Sejmu wchodzą: marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkowie: Elżbieta Radziszewska (PO), Marek Kuchciński (PiS), Eugeniusz Grzeszczak (PSL), Wanda Nowicka (niezrzesz.) i Jerzy Wenderlich (SLD), a także przedstawiciele klubów poselskich PO, PiS, SLD, PSL oraz Zjednoczonej Prawicy.

W skład Konwentu Senatu wchodzą marszałek Bogdan Borusewicz, wicemarszałkowie Stanisław Karczewski (PiS), Maria Pańczyk-Pozdziej (PO) oraz Jan Wyrowiński (PO), a także senatorowie - przedstawiciele klubów senackich PO i PiS.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą opuścili po godz. 11.30 budynek parlamentu, w którym odbyła się uroczystość zaprzysiężenia. Para Prezydencka wzięła nastepnie udział we mszy świętej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela inaugurującej prezydenturę Andrzeja Dudy. Może Cię zainteresować Prezydent w orędziu: Dotrzymam zobowiązań wyborczych Msza w intencji Ojczyzny i inaugurującego służbę Prezydenta RP "Traktuję otrzymanie odznak orderów jako wielkie zobowiązanie"

Po mszy Para Prezydencka przeszła do Zamku Królewskiego, gdzie o godz. 14 odbyła się uroczystość przekazania prezydentowi odznak: Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

O godz. 15 Agata i Andrzej Dudowie zostali uroczyście powitani w Pałacu Prezydenckim.

Później prezydent Duda przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. (PAP, inf. własna)