Menu rozwijane

26 stycznia 2022

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 26 stycznia 2022 r.:

1. ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Celem tej nowelizacji jest wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary w ramach przeciwdziałania inflacji.

2. ustawę z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Głównym celem ustawy jest uruchomienie specjalnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych.