Menu rozwijane

19 stycznia 2022

Dnia 19 stycznia 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. 

Celem ustawy jest uwolnienie rolniczego handlu detalicznego.