Menu rozwijane

19 października 2021

Dnia 18 października 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał:

1. Ustawę z dnia 1 października  2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021;
2. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni;
3. Ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.